Jæren Jakt og Fiskelag har flyttet til ny nettside. følg denne linken til vår nye side

>>www.njff.no/jaeren <<